Samentuin de Mariahof

Te midden van de Horsten, de Landen, de Burgen, de Kampen en midden in Mariahoeve, in het mooie, groene wijkpark de Horst, ligt een moestuin, een klein stukje stadslandbouw.

Het beheer is in handen van Stichting de Tuinen van Mariahoeve. In de tuin zijn geen eigen stukjes. Het is opgezet als een samentuin. De deelnemers werken samen in de tuin, en delen de oogst. Iedereen is welkom om mee te werken. Het is een fijne en schone plek om samen biologische gewassen te telen en van elkaar te leren. Het leuke van een samentuin is dat je bijvoorbeeld gewoon op vakantie kunt gaan zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de tuin.

Locatie: park de Horst Mariahoeve Den Haag

Meewerken en openingstijden

Op maandagmiddag, van 14:00-16:30 uur zijn we in de tuin aan het werk onder de begeleiding van Jan Morsch. Vrijwilligers die meer ervaring hebben krijgen een sleutel  en kunnen ook op andere tijdstippen aanwezig zijn.

Uw GFT is welkom!

Compost is voeding voor de tuin! De gemeente haalt het gft: groente- fruit- en tuinafval, niet meer op in de wijk. Wij kunnen het echter goed gebruiken!  We maken er prachtige compost van, die we weer kunnen gebruiken om de grond en de planten te voeden. Er is een aparte inzamelbak voor gft naast de ingang van de tuin, herkenbaar aan het bord met wat er wel en niet in de gft-bak mag. Want niet alles is goed voor de composthoop. Er is ook een flyer beschikbaar om mee naar huis te nemen. Vraag er naar bij de tuin.

De compostbakkerij met infobord en nieuwe flyer werd op 4 maart 2015 officieel geopend door Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818. Buurtcomposteren in de Mariahof was de pilot voor het programma Buurtcompost, een initiatief van de De CompostBakkers .

Vruchtwisseling

In de Mariahof werken wij met vruchtwisseling. Dat houdt in dat we jaarlijks  de verschillende gewassen doorschuiven .

Teeltrotatie is nodig omdat je groenten anders al snel ziektes krijgen. De helft van je perceel met aardappelen beplanten is bijvoorbeeld om ziektes en beestjes vragen – op termijn. Het is ook een puzzel omdat je met veel factoren rekening moet houden. Voor veel gewassen geldt namelijk een wachttijd. Zo moet je tussen twee erwtenteelten minimaal 5 jaar laten.

Door te werken met vruchtwisseling hebben we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig.

Schetsontwerp Herinrichting Wijkpark de Horst

Meer informatie