Over Stichting De Tuinen van Mariahoeve

Wie zijn wij
Stichting De Tuinen van Mariahoeve wil de beleving van de natuur en groen weer dichter bij de wijkbewoners brengen.
Mariahoeve is een prachtige wijk om dit mogelijk te maken. De wijk is ruim opgezet. Er is veel groen. Dit biedt mogelijkheden vor ontmoeting en contact tussen mens en natuur, en mensen onderling.
De stichting wil het vele groen in de wijk actiever gaan gebruiken, samen met bewoners en organisaties in de wijk.

Onze groene wijk
Mariahoeve is een groene wijk met veel kijkgroen, openbare parkjes, grasveldjes en plantsoenen. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen. Maar er valt meer te doen met dit kijkgroen, door het om te zetten naar gebruiksgroen. Een buurttuin verbetert de leefomgeving. De buurt ziet er afwisselender en fraaier uit. Bewoners zullen de buitenruimte meer gaan gebruiken.
Buiten zijn, in een groene omgeving, versterkt de gezondheid en het gevoel van eigenwaarde en saamhorigheid.

Geschiedenis
In 2000 zijn we begonnen met een vlindertuin in Reigersbergen. In 2012 werd samentuin De Mariahof geopend. In 2013 hebben we deze en andere projecten samengevoegd in de Stichting De Tuinen van Mariahoeve. Als stichting konden we meer bereiken en waren we een sterkere gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties. Sinds het ontstaan van de stichting hebben we in goede samenwerking met de het stadsdeel Haagse Hout, wooncorporaties, scholen en wijkbewoners vier vlindertuinen en vier moestuinen opgezet. Op de pagina “De Tuinen” is meer informatie te vinden over de afzonderlijke tuinprojecten.

Visie 

Stichting de Tuinen van Mariahoeve wil de betrokkenheid van bewoners bij de directe woonomgeving vergroten. We doen dit door activiteiten te organiseren rond tuinprojecten. Kernwoorden hierbij zijn: ontmoeting, leren van en met elkaar en samen buiten bezig zijn.
Bewoners, en met name kinderen, spelen een belangrijke rol bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de tuinen. Het worden tuinen naar hun eigen wens. Dit stimuleert andere bewoners om ook naar buiten te komen om bijvoorbeeld een praatje te maken of om ook actief te worden.

De Stichting bestaat uit verschillende mensen die ieder op hun eigen vakgebied input leveren. Zij begeleiden de tuininitiatieven en onderhouden intensief contact met organisaties en bewoners.

Doelstellingen

Het project de Tuinen van Mariahoeve heeft drie doelstellingen:

  • Sociale Cohesie

    Onbekende mensen, onbekende buren worden na een gezamenlijke activiteit in een tuin opeens gewone mensen die vaak nog aardig zijn ook…! Het onbekende wordt bekend, vooroordelen vervallen, samenwerken brengt nieuwe contacten voort en de buurt wordt gezelliger. Er worden op een ongedwongen manier verbindingen tussen mensen gelegd. Verbinding leggen resulteert in  cohesie.

  • Sociale Veiligheid

    De buitenruimte wordt leefruimte. Door ontstane contacten groeien nieuwe contacten. Er vindt uitwisseling plaats van informatie en mensen komen uit de anonimiteit. Dit geeft een bijzonder gevoel van veiligheid. Een goede buur is vaak beter dan een verre vriend…. De gedachte:  ‘we letten een beetje op elkaar’ zoals vaak in een dorp wordt uitgesproken kan ook in de stad realiteit worden. De buitenruimte gaat er mooier uitzien en bewoners voelen zich meer betrokken bij hun eigen buitenruimte.

  • Sociale Gezondheid

    Doordat mensen buiten  meer contacten leggen, en elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke tuinen, die geheel vrijblijvend worden opgezocht  naar wens en behoefte, voelen mensen zich gekend. Hier ligt een gevoel van welzijn aan ten grondslag. Ook het werken in de tuinen, in de buitenlucht zijn, geeft een gezond gevoel. Dat je uiteindelijk de eigen biologische oogst mee naar huis kunt nemen en zelf of samen met buren bereiden en op te eten is gezondheid optima forma.

Wie zijn wij?

Samenwerkingspartners

Kunstpost, Vrolijk Werk, Staedion, Haag Wonen, VDZ, Stadsdeelkantoor Haagse Hout, IVN, Duurzaam Den Haag, AVN, Toverbosch, Wijkberaad, Stichting Zelfvoorzienende leefhectaren, De CompostBakkers, Fonds 1818, Oranje Fonds