Vlinderpad

Wat is het doel van het Vlinderpad CBS?

De droom die wij voor ons zien vanuit onze huiskamers en tuintjes is dat de Groenstrook Biancaland – Catharinaland een strook wordt die verbindt, niet een strook die begrenst.

  • Groener: Ecologische diversiteit betekent dat er niet alleen bomen en bloemen staan, maar dat die zodanig worden onderhouden en aangevuld, dat het een paradijs wordt voor (zang)vogels, vlinders en bijen. Daarmee wordt het een prettige plek om aan te wonen en om aan te werken. Het sociale aspect is dat het groen enerzijds zorgt voor meer privacy, en anderzijds een verbindend element wordt, omdat we de groenstrook samen dóór-ontwikkelen.
  • Schoner: We zorgen er samen voor dat de groenstrook niet vervuilt. Dat betekent bijvoorbeeld: er worden (conform het beleid van de gemeente) géén meeuwen / duiven gevoerd, want dan voeren we ook ratten en muizen. Meeuwen zijn ook niet prettig in de woonomgeving. Zangvogels wel. We letten op onze tuinen en onze balkons, die houden we netjes. Ook die maken deel uit van de groenstrook!
  • Veiliger: Er zal een balans gevonden moeten worden tussen enerzijds méér groen en behoud van veiligheid. Daarnaast hebben we met z’n allen we veel paar ogen en oren. We moeten onze kinderen en onszelf veilig weten. Maar we moeten ook weten hoe we kunnen handelen als er iets mis lijkt. Wat is iets voor het burgerpreventieteam? Wat is voor de politie? Als we elkaar kennen, komen we waarschijnlijk ook iets sneller in actie.
  • Samen: De bewoners rond de groenstrook maken samen plannen voor de groenstrook, werken aan de uitvoering ervan en dragen bij aan het onderhoud; met organisatoren van andere ‘groene’ initiatieven worden ideeën en ervaringen uitgewisseld; plannen worden gerealiseerd in samenwerking met organisaties en instanties.200525 Biancaland Den Haag – Plankaart

ondertitel

Meer informatie